Opis

Baloni se ne mogu puniti helijumom.
Veličina jednog slova je visine 18″ – 46cm