Opis

Veličina balona je 22”/57cm – visina x 38”/96cm – širina
U cenu je uračunat helijum.