Opis

Veličina balona je 36”/91cm. – visina x 37”/93cm. – širina
Proizvođač: Flexmetal (Španija)