Opis

Folija balon u velikom formatu u obliku Minon Stuarta.

Minion Stuart veliki balon

Minion Stuart veliki balon

800 RSD