Opis

Rođendanski stub od balona sadrže:

  • 1 veliki folija balon u obliku torte, veličina balona 100cm
  • 2 folija balon u obliku broja (cena je ista ukoliko je broj dvocifren), veličina balona 30cm
  • 20 latex balona različitih veličina koje formiraju stubić na kome stoji torta sa brojem
  • aranžan ne lebdi u vazduhu već kao stubić koji možete staviti na pod ili sto
Rođendanski stub od balona

Rođendanski stub od balona

2.450 RSD