Opis

Veliki folija balon koji je u veličini deteta i sam stoji na zemlji. Baloni ovog tipa nazivaju se AirWalker baloni. Budite sigurni da će ovaj balon imresionirati dete jer balon prestavlja njegovog omiljenog lika praktično u istoj veličini kao i dete.