Opis

Štampa na balonima je odlična za sve vrste proslava i promacija. Štampanje na gumenim balonima zahteva minimalnu količinu od 50 balona. Obavezno je poslati vektorski format na naš mail.