Opis

Veličina balona je 30”/76cm.- visina x 36”/90cm.- širina
Proizvođač: Flexmetal (Španija)