Opis

Znak pitanja balon u buketu za njega sadrži:

  • Balon u obliku znaka pitanja, veličina balona je 55x91cm
  • 2 folija balona u obliku zvezde, veličina balona je 46cm
  • 2 chrome balona, veličina balona je 28cm
  • teg
  • trakica
  • helijum
Znak pitanja balon u buketu za njega

Znak pitanja balon u buketu za njega

2.450 RSD