Blog

Brojevi i slova od balona

Obavezan deo dekoracije dečijih rođendana ali i jubilarnih rođendana su brojevi ili ime slavljenika. Ovaj blog posvećujemo brojevima i slovima formiranih od malih latex – gumenih balona.
Brojevi kao i slova se mogu formirati razlićitih dimenzijama. Mogu se praviti sa jednom bojom ali i sa više boja. Ukoliko imate temastku dekoracija ovi brojevi će se odlično uklopiti. U formi broja mogu se ugraditi različite forme i oblici balona, baloni u obliku crtanih junaka ali i drugi elementi u skladu sa vašom temom. Na ovaj način se može ispisati ime slavljenika ali i naziv firme i mnogi drugi natpisi.