Opis

Dimenzije balona u obliku oblaka: 30″ – 76cm
U cenu je uračunat helijum.

Oblak balon koji svetli u mraku

Oblak balon koji svetli u mraku

800 RSD